SST. - Social støtte og tolkebistand.
           
Hvem er vi.
 
SST er et pædagogisk team bestående af hørende og døve professionelle, der på fast og freelance basis ønsker at yde en målrettet, fleksibel og særlig indsats for borgere med høretab over hele landet.
 
Vi arbejder på nuværende tidspunkt indenfor det social-pædagogiske område og specielt indenfor høretab.
 
Vi har derfor et bredt kendskab, viden, kontakter og mangeårig erfaring indenfor de mangeartede problematiker og vanskeligheder, som høretab kan medføre.
 
Vi behersker tegnsprog på højt niveau, og vores team bestående af døve og hørende medarbejdere kan derfor i direkte kontakt, kommunikation og dialog, fremstå som troværdige i forhold til den enkelte borger. 
 
Vi ser det ligeledes som en styrke, at vores team har særlige relationer til Døvekulturen.
 
Målgruppe.
 
SST´s tilbud retter sig mod borgere med høretab, og borgere som måtte have  følger af deres hørehandicaps.
 
Døve forældre som har brug for særlig og intensiv støtte i hjemmet med tegnsprog som hovedsprog.
 
Døve der af forskellige årsager ikke er integreret i samfundet, "døveverden" eller på arbejdsmarkedet.
 
Døve med sociale tilpasningsvanskeligheder og/eller nedsatte funktionsevner. 
 
 
Formål.
 
Vores fokus er, at støtte borgere i at kunne begå sig i samfundet og i "døveverden".
 
At skabe konstruktive rammer for den enkelte borger såvel socialt, adfærdmæssigt og følelsesmæssigt.
 
Værdigrundlag. 
 
Vores værdigrundlag er teamets ansigt udadtil til det offentlige rum, som garanti for, at borgere med hørenedsættelse og med tegnssprog som selvstændigt sprog ligestilles med borgere i det øvrigesamfund.
 
SSTs sætter respekt og forståelse for borgere med høretab og dets følgevirkninger i centrum.
 
Døve og deres sprog samt borgere, som må føle sig klemt mellem de 2 samfund den "hørende verden" og "de døves verden" har ret til at blive forstået, hørt og føle sig som en del af samfundet.
 
Metoder.
 
Med vores indgående kendskab, mangårige erfaring samt kontakter indenfor døve området, vil vi kunne arbejde konkret og målrettet med problemstillingen ved brug af de kompetancer vi har udviklet og arbejder med.
 
Vi arbejder udfra et humanistisk menneskesyn, med pædagogiske metoder, i samarbejde med kommunerne og de handleplaner der udarbejdes.
 
 
  
 
Vi står gerne til rådighed for yderligere informationer og uddybelse af vores tilbud ved henvendelse til SST.